Doorgroeihub voor circulaire en sociale ondernemers 

Binnen dit project willen we een hub ontwikkelen die lokale, circulaire, sociale

makers verenigt rond de vraag: ‘hoe maken we van onze startup een duurzaam lokaal,
sociaal, circulair bedrijf?’ Voorbij de eerste groeispurt richting rendabiliteit en groei in
sociaal- en ecologische impact.
De hub is een lerend netwerk van circulaire en sociale ondernemers uit de Provincie
Oost-Vlaanderen waarin knowhow en ervaringen over het ontwikkelen van innovatieve
businessmodellen en nieuwe marketingstrategieën gedeeld worden, maar waar die ook
geïmplementeerd, getest en geëvalueerd worden.
Vragen/ uitdagingen die aan bod komen zijn:
– hoe breek je uit de niche?
– hoe kan je (samen?) een lokaal, sociaal en circulair verhaal uitdragen?
– hoe doe je aan marktuitbreiding?
– hoe krijg je het brede publiek over de streep van het supporteren en ook effectief die
‘correcte’ prijs te betalen
De circulaire en sociale ondernemers uit het netwerk worden hierin ondersteund en
uitgedaagd door onderwijs- en onderzoeksinstelling Antwerp Management School (AMS),
strategisch design bureau Quest en platform Ministry Of Makers.
Het aanbod kan bestaan uit:
–  themadagen (businessmodel, communicatiestrategie, marketingplan,…),
–  workshops,
–  netwerkmomenten,
–  open atelierdagen,
–  webinars,
– …
Door de wisselwerking met studenten (van AMS) zetten we ook in op rapportering, monitoring en impactmeting.
Met de hub willen we ook ruimte bieden aan een one-stop-shop met circulaire producten
van de ondernemers uit het netwerk én ateliers om te brainstormen en om (nieuwe
prototypes) te ontwikkelen.
Tevens zal de hub inzetten op gezamenlijke exploratie: het samen verder blijven zoeken naar
modellen en methodieken die nóg meer kansen bieden aan maatwerkbedrijven.
De antwoorden op bovengenoemde vragen kunnen ook de positieve impact op andere schakels
in de keten vergroten. Een grotere markt voor de circulaire producten leidt tot meer werk
voor de gekoppelde maatwerkbedrijven. Zo blijven zij gemotiveerd om in dit soort projecten
mee te stappen. Naast het streven naar een groter marktaandeel en op die manier
meer werk creëren voor de maatwerkbedrijven in productie, willen we ook maatwerkers
integreren in andere takken van de keten.
Met financiële steun van ESF, Vlaanderen en Europa.